ทางเรามีติวเตอร์ที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน ตามวิชาต่างๆ ดังนี้

ประถม มัธยมต้น

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคม
ทั้งพื้นฐาน ใช้สอบทำคะแนนในโรงเรียน
การสอบเข้าโรงเรียนชั้นนำ และการสอบแข่งขัน


ติวเพื่อสอบเข้าม.1

โรงเรียนสาธิตปทุมวัน โรงเรียนสวนกุหลาบ
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย หรือ โรงเรียนชั้นนำ


ติวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

O-NET, กสพท. เพื่อเข้าแพทย์ ทันตะ,
GAT เชื่อมโยง, GAT ENG และ PAT


ชิงทุน กพ.

ภาษาอังกฤษ สนทนาแกรมม่าพื้นฐาน เพื่อใช้ในการทำงาน


GED IGSCE

สอบเทียบ ม.6


BMAT


IELTS TOEFL GMAT GRE


ติวเพื่อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โรงเรียนเตรียมทหาร นักเรียนการบิน


มัธยมปลาย

คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ภาษาไทย สังคม
ทั้งพื้นฐาน ใช้สอบทำคะแนนในโรงเรียน
การสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง


ติวเพื่อสอบเข้าม.4

คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ภาษาไทย สังคม
โรงเรียนเตรียมอุดม โรงเรียนชื่อดังอื่นๆ


วิชาเฉพาะด้านในมหาวิทยาลัย

Calculus, Physical
Chemistry


SAT

Eng Math Physics Chemistry Verbal


TOEIC

เพื่อใช้ยื่นสมัครงาน


SMART-I


CU-TEP CU-SCI CU-AAT


ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การฟัง และ การสนทนา


ทำไมต้องเลือกติวเตอร์สอนพิเศษจากจุฬาติวเตอร์


จุฬาติวเตอร์มีติวเตอร์ที่มีประสบการณ์ในการสอนพิเศษ มีทักษะในการสอน สอนให้น้อง ๆ เข้าใจและนำไปใช้ในการทำข้อสอบได้จริง รู้จักวิธีประยุกต์ในการทำโจทย์ รวมทั้งเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำข้อสอบ และ ยินดีให้คำปรึกษาด้านการเรียน

ทางจุฬาติวเตอร์ มีติวเตอร์ที่กำลังศึกษา หรือ จบการศึกษาจาก จุฬา มหิดล ธรรมศาสตร์ เกษตร มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่มีความสามารถในการสอน ถ่ายทอดความรู้ อาทิ คณะแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อักษรศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ฯลฯ

จุฬาติวเตอร์พร้อมให้คำปรึกษาด้านการเรียน และ ยินดีที่จะช่วยหาติวเตอร์ที่เหมาะสมให้กับผู้เรียน


Copyright © 2017 All Rights Reserved. Designed By Golly-design